A Czabán Általános Iskola bejárata mellett található az emléktábla, melyet az iskola névadója, Czabán Samu néptanító születésének évfordulóján állította az 50. tanévét ünneplő iskola közössége és a kerületi Önkormányzat 2010. február 17-én.

Czabán Samu életrajz (1878-1942)

Czabán Samu pedagógus, a századforduló után kibontakozó szocialista tanítómozgalom egyik vezető alakja. Tanítói oklevelét 1897-ben szerezte, majd 1912-ben az Állami Tanítók Országos Egyesületének elnökévé választották. Belépett a szociáldemokrata pártba, követelte többek között a felekezeti és községi iskolák államosítását, viszont 1914-ben elbocsátották állásából.

Az 1918. októberi polgári demokratikus forradalom kitörése után a közoktatásügyi minisztériumban kapott állást, majd a Tanácsköztársaság idején a bp.-i III. kerületi munkástanács elnöke, a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja, a Közoktatásügyi Népbiztosságon az elemi népiskolák személyi és pedagógiai ügyeinek osztályvezetője lett. Az ellenforradalom után bebörtönözték.

1921-ben Csehszlovákiába emigrált, Beregszászon telepedett le. Tanítói működése mellett 1933-tól 1936-ig szerkesztette az Új Korszak című antifasiszta tanügyi lapot és Samu bácsi álnéven a Jó Barátom Kis könyvtárát. 1938-ban újra megfosztották állástól, majd Kárpát-Ukrajna magyar megszállása után fogságba vetették. Hosszas szenvedések közepette hunyt el 1942-ben, cellájában.

Készítette: Szenasi – A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120967078

Forrás:

  • Arcanum (https://www.arcanum.com/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/c-cs-74E9A/czaban-samu-75056/)
Kategória: Emléktábla