Az emléktáblát a 15. kerületi Önkormányzat állíttatta Dr. Szőcs József áldozatos munkásságának elismeréséül 2011-ben.

Dr. Szőcs József életrajz (1892-1964)

1892-ben született Rákospalotán egy tízgyermekes családban. 1910-ben a Wágner Manó Nyilvános Főgimnáziumban érettségizett. Egyetemi diplomát 1918-ban szerzett a Királyi Magyar Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán. Az I. világháborúban súlyosan megsebesült, 15 hónapi fogság után csererokkantként térhetett haza.

A diploma megszerzése után Rákospalotán a Községházán töltött be egyre magasabb hivatali állásokat. 1936. június 10-én a közgyűlés polgármesterré választotta. Ezt a tisztséget 1945. március 1-ig töltötte be.

Dr. Szőcs József negyedszázadon keresztül köztisztviselőként, illetve polgármesterként szolgálta Rákospalotát.  Különösen sokat tett Rákospalota infrastruktúrájának kiépítéséért, a városi vízvezeték- és csatornarendszer megteremtéséért. Közhivatali tisztségei mellett a helyi közélet más területein is aktív szerepet vállalt, számos egyesületben, civil szervezetben tevékenykedett elnökként.

Forrás:

  • BPXV.hu (https://www.bpxv.hu/diszpolgarok/dr-szocs-jozsef)
Kategória: Emléktábla