A Dózsa György Gimnázium Rákospalota legrégebbi középfokú oktatási intézménye, az 1998/99-es tanévben ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját. A legkorábbi fennmaradt dokumentum a gimnázium történetéből a 1886-os évkönyv. A korábbi időszakról csak közvetve, a későbbi iratok utalásaiból vannak információk.

A Dózsa György Gimnázium elődjét 1877-ben negyedi Szabó Alajos, az Állatorvosi Főiskola nyugalmazott igazgató főorvosa alapította magánintézményként. Házában elemi és polgári iskolát, 1878-ban négyosztályos algimnáziumot alapított, melyhez internátus is tartozott. 1891-ben Szabó Alajos veje, Wágner Manó vette át az elemi és a polgári, 1892-ben pedig az algimnázium vezetését. Ezt 8 osztályú főgimnáziummá fejlesztette ki. 1906-ban nyilvánossági jogot kapott, ettől kezdve a végzett diákok a saját iskolájukban érettségizhettek.

Az 1948-as év jelentős változás az iskola életében. Állami tulajdonba került az intézmény és Dózsa György nevét vette fel. Ettől az évtől kezdve folyamatosan kapta az iskola a központi utasításokat, jelentős mértékben beleszólva annak belső életébe.

1969-ben adták át az új, 16 tantermes épületet biológia, kémia és fizika szertárakkal, könyvtárral, valamint gazdasági irodákkal és tanárival. 1971-ben Dózsa György születésének 500. évfordulójáról jubileumi ünnepséggel emlékezett meg az iskola. Ebből az alkalomból pedig felavatták Kiss István Kossuth díjas szobrászművész Dózsáról készített szobrát.

Forrás:
http://dgyg.hu/uj/#iskolatortenete

Kategória: Iskola