A kerület leginkább vegyes beépítésű területe: megtalálható itt a műemléki védettséggel bíró szabadon álló beépítésű Leánynevelő intézet, az iparosított technológiával épült többszintes, többlakásos, lapostetős lakóépületek, a Szövőgyár utca mentén megszűnő gazdasági tevékenység miatt átalakuló telkei, és a leginkább az Öregfalusi beépítéssel rokon beépítések is. Ezen egymástól igen eltérő beépítések a nem túl nagy területegységen belül igen vegyes összképet eredményeznek.

A terület az Énekes utcai lakótelepi résszel (forrás: Településképi Arculati Kézikönyv)
Képeken a vegyes beépítésű terület (forrás: Településképi Arculati Kézikönyv )

Forrás:

Kategória: Városrész