Zsákodi Csiszér János készítette az emlékművet, melyet 1932. november 1-én avattak fel a Hubay Jenő téren. 1977-től 1998-ig az eredeti helyéről lebontva a kerületi Közvágóhíd téren volt felállítva. A 780 centiméter magas kőobeliszk előoldalán öt bronzból készült katona látható zászlóval, mely jelenet egy rohamot mintáz. A hátoldalon egy katona, felesége (viseletben) és két gyermek található. A gúla tetején egy közel egy méteres magas, körbefutó, lépcsőzetesen díszes keretekkel ellátott tartón trónol a Turul madár karddal.

Az oszlopon a felirat: „Hazáért, becsületért, / igazságért”. A szobor alatt: „1914-1918”. A hátsó oldalon, fent: „Harcolt… elesett… s él örökké, / csak teste omlik drága röggé. / Múlhatnak múló századok: / hős lelke itt nevéből ránk ragyog!” alatta: „1918. november” és százkét palotai hősi halott neve.

Forrás:

Kategória: Szobor