Segesdi György alkotását 1958-ban állították fel a rendőrkapitányság épülete előtt. Hasáb formátumú, 50 centiméteres alapzaton 250 centiméter magas férfialak mészkőből. Magasba emelt, ökölbe szorított jobb kezével lesújtani készülő, bal kezében a győzelem pálmaágát tartó, erőteljes, félmeztelen férfialak (Néphatalom allegóriája).

Segesdi György (1931-2021)

Segesdi György 1949-től 1954-ig tanult a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, tanulmányainak befejezése után hagyományos, figurális szobrokat készített, melyekre az expresszivitás, a kiváló anyagérzék és a sokoldalú technikai felkészültség volt jellemző. A 60-as években a lemezplasztika lehetőségeivel kezdett foglalkozni.

A kortárs nyugat-európai mozgalmakkal való megismerkedés nagy hatást gyakorolt rá, ami a hagyományos ábrázolástól való eltávolodását eredményezte. Ekkor készítette első hegesztett szobrait is. Előbb figurális szobraiban fordult a leegyszerűsített formák, síkidomok felé, majd áttért a nonfiguratív lemezplasztikák készítésére.

Forrás:

Kategória: Szobor