A huszadik század elején az újpesti gyülekezet vezetősége szükségesnek látta, hogy aktívan növelje gyülekezetét Angyalföldön, Pestújhelyen és Rákospalotán. Emiatt 1927-től az Újpesti Baptista Gyülekezet akkori lelkipásztora, Pannonhalmi Béla testvér rendszeres istentiszteleti alkalmakat kezdett a Pestújhelyen lakó baptista testvérek otthonában.  A missziói állomás hamar népszerűvé vált, így olyan ütemben nőtt a gyülekezet, hogy 1928 végétől már önálló lelkipásztort tudott foglalkoztatni (www.baptistak.hu).

A templom 2021-ben (fotó: Kereszturi Levente)

Annak ellenére, hogy az összejöveteli helyiség Pestújhelyen volt, a rákospalotai testvérek létszáma lett meghatározó, 1930 végére már a gyülekezet 2/3-a rákospalotai volt. Ekkor vetődött fel az a gondolat, hogy az eddig egy bérházban működő kis gyülekezet imaházat építsen, és mivel a tagság nagyobb része Rákospalotán lakott, itt szerettek volna építkezni. A pestújhelyi testvérek ezt azonban nem fogadták el, így 1931. január 26-án a Rákospalotán lakó testvérek kiszakadtak Pestújhelyről és kibérelték a Gábor Áron utca 138. számú házban levő üzlethelyiséget, melyet imateremmé alakítottak át. Ezzel a lépéssel pedig megalakították a Rákospalotai Baptista Gyülekezetet Lant Emil, az akkor már lelkipásztorrá fölavatott testvér vezetésével. A megalakulás idején még csak 16 tagja volt a gyülekezetnek, 1937-re viszont már több mint 100 főt számlált, sőt a második világháború végére elérte a 145 fős tetőpontot is. Az 50-es években azonban visszaesett a létszám, egyelőre ma sem éri el a száz körüli taglétszámot (www.baptistak.hu).

Rákospalotán eleinte 45-50 ülőhelyes helyiséget béreltek, ez azonban kicsinek bizonyult. Ezért 1933. júniusában megvásárolta a gyülekezet a mostani imaház területét, a Kinizsi utca 86. alatti telket, amelyen akkor egy kis ház állt. Ezt az épületet tatarozták, berendezték és már 1933 novemberében 120 ülőhelyes imateremben ünnepeltek. A gyülekezet első meghívott lelki munkása Szabó László testvér volt, aki először evangélistaként, később felavatott lelkipásztorként tevékenykedett a gyülekezetben. Pár év múlva már ez az imaterem is kicsinek bizonyult, ezért a gyülekezet elhatározta, hogy az üresen álló utcai frontra imaházat építenek, amely 1937-ben készült el Marosi Béla vezetésével. A felépült imaházukat 1937. október 2-án nyitották meg (www.xvb.hu).

Az épület a XV. kerület védett épületei közé tartozik. A két világháború közötti modern építészetet képviselő modern templom toronykialakítása a Városmajori és a Pasaréti templomok megoldására emlékeztet, azok szerényebb változata (www.xvb.hu)

Források:

  • Történetünk! (no date) Rákospalotai Baptista Gyülekezet. Available at: http://www.baptistak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=13:a-mult&catid=3:ismertet&Itemid=4 (Accessed: 4 November 2021).
  • www.xvb.hu (no date) ‘“Helytörténet Két Keréken” Kalandozások a XV. kerületben’. Available at: http://www.xvb.hu/ (Accessed: 4 November 2021).
Kategória: Templom