1995 óta van jelen a Meixner Alapítvány a XV. kerületi közoktatásban, majd a Tóth István Általános Iskola nevelőtestületével 1997-ben aláírt együttműködési megállapodás után ez az intézmény a Meixner-módszer bázisiskolájává vált. A Meixner Alapítvány 1999-ben kezdeményezte az intézmény fenntartásának és működtetésének átvételét, melyet a képviselő-testület 2000-ben elfogadott és közoktatási megállapodást kötött az Alapítvánnyal, továbbá nyolc évre bérbe adta számára az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Tóth István utca 100. és 111. szám alatti ingatlanokat (Hajdú, 2018).

A Tóth István utca 100. szám alatti ingatlanban az Alapítvány a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát működteti. A Meixner Iskola a Meixner-módszertan bázisiskolája, mely a módszer alapelveit nem csupán az első osztályos olvasástanulás folyamatában, de mind a nyolc évfolyamon alkalmazzák (Hajdú, 2018).

Az Önkormányzattal kötött bérleti szerződést 2008-ban, majd 2018-ban ismét meghosszabbították 10 évvel, ezalatt jelentős változás volt az állami közoktatási átalakítás, mely következtében 2013-tól az intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásában vagy köznevelési szerződésében a települési önkormányzat helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lépett. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XV. Tankerülete, valamint jogutódja, az Észak-Pesti Tankerületi Központ a közoktatási megállapodásban foglaltakat teljesítette, azonban 2018-tól nem kívánta meghosszabbítani az állami fél a közoktatási megállapodást, így az Önkormányzat támogatásával folyhatott tovább az oktatás az intézményben (Hajdú, 2018).

Forrás:

Hajdú, L. (2018) Előterjesztés az Önkormányzat és a Meixner Alapítvány közötti együttműködési megállapodásról. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Available at: https://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2018/04/96-86_Meixner-Alapitvany_egyuttmukodesi-megallapodas1.pdf (Accessed: 31 October 2021).

Kategória: Iskola