A Szent Korona Általános Iskola az 1910/1911-es tanévben kezdte meg működését egy a jelenleginél sokkal kisebb méretű épületben, mely a mai iskolaépület földszinti részének helyére esett. Az eredeti épület hat tanteremből állt, ahol hat tanító kezdte meg munkáját elsőtől hatodik osztályig, összesen 349 diákkal. Ez az intézmény volt a község első állami és első közművesített iskolája, ahol a tanítás váltakozó rendszerben folyt.

A MÁV-telep második ütemének építését követően 1917-re a megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette az új osztályok megnyitását és az iskola vezetésének megosztását. Az első világháborút követően a MÁV a lakótelep számára étkező helyiséget épített az iskola területén, mely egy fabarakk épületet volt. Ebben az épületben 1922-től kezdve négy osztály- és egy kultúrterem került kialakításra. Fontos esemény volt az iskola történetében az 1928/29-es tanév, mivel innentől kezdve megindult a 7. és 8. osztályosok oktatása is.

1934-ben a magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján az iskola telkének területéből egy részét átadtak a római katolikus egyház számára, ahol a későbbiekben felépült a Jézus Szíve Plébániatemplom. A II. világháború alatt 1943-ban az iskola udvarán légoltalmi pincéket építettek, majd 1945-től megkezdték az épületben keletkezett háborús károk kijavítását. Az 1940-es évek végére a nyolc osztályos rendszer bevezetésével az iskolaépület ismét szűknek bizonyult, emiatt 1954-ben új épületrésszel bővült az intézmény. Hat tanterem, egy orvosi rendelő, tanári szoba, iroda és szertár szolgálta ki a bővülő igényeket.

1956-ban a megkezdett tanévet az októberi események félbeszakították és komoly károkat okoztak, szinte az összes nyílászáró megrongálódott, azonban 1957 januárjában már újból korrepetálások folytak és rövidesen a tanítás is megkezdődött. 1965-ben rendelték el az 1910-ben épült iskola lebontását és az 1954-ben átadott épületrész további bővítését. A bővítést 1967-re fejezték be, és ekkor adták át a tornatermet, további négy tanteremet és egy előadót. A felújítást követően az intézmény már 12 tanteremmel rendelkezett és csak két tanulócsoport kényszerült váltakozó tanításra.

A hetvenes években az iskolát körülvevő földszintes épületeket fokozatosan lebontották, helyettük tízemeletes lakóházak épültek, majd az iskola közvetlen közelében építették fel az M3-as autópályát. Az 1980-as évek második felében fejeződött be a házgyári lakások létesítése, így ekkorra tanulólétszáma 600 fő fölé duzzadt. A magas létszámból adódóan ismét helyhiánnyal küzdött az iskola, így került sor az egykori széntároló pince átalakításra, ahol két technika tanterem létesült, valamint a földszinten egy számítógépterem kialakítására is sor került. A következő évtizedben az új beköltözések miatt megnövekedett nagy gyermeklétszám lassanként visszaállt a 450-500 fő közé.

2000-ben az intézményi átszervezés következtében létrehozott oktatási központok kapcsán az iskola három tagóvodával bővült (Mozdonyvezető, Patyolat és Tóth István utcai óvoda), így jött létre a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda, mint új intézmény. 2000 októberében még egy jelentős változás történt az iskola életében, ünnepélyes keretek között felvette a Szent Korona nevet.

Az iskola a 2010/2011. tanévben ünneplte fennállásának 100. évfordulóját, amelyet iskolatörténeti kiállítás kísért. A következő tanévtől az iskola névlegesen újra önálló oktatási intézményként működött tovább, azonban a folyamatos kormányzati átszervezések következtében 2017 januárjától kezdve az iskola fenntartója a Klebelsberg Központ lett.

A cikk egésze az iskola bemutatkozó oldala (Az intézmény története) alapján készült!

Forrás:

Az intézmény története (no date) www.szentkoronaiskola.hu. Available at: http://www.szentkoronaiskola.hu/iskolatortenet (Accessed: 28 October 2021).

Kategória: Iskola