A Clarisseum megépítésekor Rákospalotához tartozott, 1950-től azonban a IV. kerülethez tartozik. Ybl Miklós kevésbé ismert, kissé elfeledett alkotásai közé tartozik a Clarisseum, és azon belül a Szent István király plébániatemplom. Az intézmény a Clarisseum nevet az egyik alapító, Kornis Klára, illetve az ő védőszentjének, Szent Klárának tiszteletére vette fel. Károlyi Sándorné Kornis Klára vezetésével alakult Első Budapesti Gyermekmenhely Egylet pártfogoltjai számára intézetben kívánt iskoláztatást és szakképesítést biztosítani. Károlyi Sándor erre a célra 134 kat. holdat ajándékozott az egyletnek, amely egy hatosztályú elemi fiú népiskolával összekötött hatéves kertészképző felállítását határozta el. Az építkezés 1882-ben indult. A főépület 1884-ben készült el, 1888. június 5-én pedig felavatták a kitűnően felszerelt egész épületkomplexumot. Az épületben bognár-, kerékgyártó-, kovács-, esztergályos-, asztalos-, szabó-, cipészműhelyt is létrehoztak. Ez a szakiskola a maga korában és nemében páratlan volt Magyarországon.

Az intézet 1903-ban szűnt meg, mert állami gyermekmenhelyek létesültek, és ezért a fenntartó egyesülete kimondta feloszlatását. Károlyi Sándor az épületet a kerttel együtt visszavásárolta, és 1904-ben katolikus leánynevelő intézetté alakította át végül 1911 júliusában megszüntette a Clarisseumot. 1914-ben hadikorház lett belőle. 1923 végén az Országos Katolikus Patronage Egylet gyermekvédelmi célokra bérelte ki az épületet, majd 1924-ben a szaléziánus Don Bosco szerzeteseknek adta át. A nyomdaipari oktatásnak köszönhetően jött létre Don Bosco Nyomda és Kiadó (Clarisseum Nyomda néven is), mely Rákospalota legismertebb nyomdáinak egyikeként működött 1927 és 1948 között. Az internátus tevékenységi köréhez tartozott a Szívgárda, a cserkészcsapat, és a Don Bosco kör. 1948 augusztusában azonban a szerzetesrendet feloszlatták, a nevelőintézetet államosították. 1948. október 25-én a kápolnát plébániatemplommá nyilvánították, a következő év első napján vette fel – az oltárkép alapján – a Szent István király plébániatemplom nevet, s lett első plébánosa Bánhidai János. 1953-ban nyílt a ma Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola néven működő nevelőotthon (előtte Bányai Júlia nevelőotthon volt), ahol 14-24 év közötti – köztük speciális ellátást igénylő szenvedélybeteg – lányoknak nyújt ellátást és ad szakmát.

Forrás: